Nakon dvogodišnje pauze, socijalno-pedagoški projekt ‘Mirno more – Flota mira’ vratio se na našu obalu i u Marinu Kaštela.

Mirno more je socijalno-pedagoški projekt jedrenja za djecu i mlade iz socijalno ugroženih skupina, koji jedre hrvatskom obalom zajedno sa volonterima i pedagoškim osobljem. Ovaj  projekt uključuje čak 700 djece i mladih, koji su ove godine jedrili na 80 brodova. Osnovna misija ovog projekta je inkluzija djece s različitim marginaliziranim pozadinama, kako bi kroz aktivnosti izgradili prijateljstva preko socijalnih granica, te učili o prevladavanju predrasuda, izgradnji tolerancije i mira.

Dva središnja projektna dana cijela je flota provela u Marini Kaštela, gdje su imali razne kreativne, sportske i druge aktivnosti, zabavu na plaži, radionicu izgradnje mira te veliki koncert – Peacefestival.

Nakon toga sudionici flote su isplovili prema matičnim lukama i ponovo se vratili u svoje zemlje.

Kao dio ovog projekta, udruga Mirno more Marina Kaštela organizirala je sudjelovanje za djecu iz Doma za djecu Maestral te korisnike Centra za rehabilitaciju Mir, Rudine.

Više informacija - News