News

Nakon dvogodišnje pauze, socijalno-pedagoški projekt ‘Mirno more – Flota mira’ vratio se na našu obalu i u Marinu Kaštela.

Mirno more je socijalno-pedagoški projekt jedrenja za djecu i mlade iz socijalno ugroženih skupina, koji jedre hrvatskom obalom zajedno sa volonterima i pedagoškim osobljem. Ovaj  projekt uključuje čak 700 djece i mladih, koji su ove godine jedrili na 80 brodova. Osnovna misija ovog projekta je inkluzija djece s različitim marginaliziranim pozadinama, kako bi kroz aktivnosti izgradili prijateljstva preko socijalnih granica, te učili o prevladavanju predrasuda, izgradnji tolerancije i mira.

Dva središnja projektna dana cijela je flota provela u Marini Kaštela, gdje su imali razne kreativne, sportske i druge aktivnosti, zabavu na plaži, radionicu izgradnje mira te veliki koncert – Peacefestival.

Nakon toga sudionici flote su isplovili prema matičnim lukama i ponovo se vratili u svoje zemlje.

Kao dio ovog projekta, udruga Mirno more Marina Kaštela organizirala je sudjelovanje za djecu iz Doma za djecu Maestral te korisnike Centra za rehabilitaciju Mir, Rudine.

Dear sailing friends,

finally our  two new Bali Catspace  Catamarans has arrived to our Marina Kaštela.

The season has already begun, we are ready and happy to welcome You again !

Your BavAdria Crew

Prvi od naša dva nova Bali katamarana preuzet je jučer u Cap Bone-u , Tunis,

i na putu je za Kaštela.

Sretan put i Mirno More !

 

Dear sailing friends,

we were listening to your numerous suggestions and request and we have decided to expand our fleet with two new catamarans.

BALI CATSPACE CATAMARANS :

Two space-ships of 40 feet ! Berths for eight person, many areas for sunbathing and relaxing… no other Cat offers so much spaceon a lenght of 12m !

For a detailed test of the Bali Catspace from Yacht Tv, see the following link :

Bali Catspace  Test

Hope to see you soon in Kaštela,

Your BavAdria Team